Phạm vi: Tất cả sever

Thời Gian: 10/5/2019

Nội dung: Cá mốc nạp dưới đây sẽ nhận được x2 NB (không tính theo tỷ lệ quy đổi của các loại thẻ)

Ví dụ: trong thời gian diễn ra event, người chơi nạp 240,000 VNĐ sẽ nhận được quà thưởng 2,000 NB

Phần quà sẽ được tổng kết và trao qua thư trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc event (không tính ngày lễ hoặc thứ 7, chủ nhật)

Bạn cần hỗ trợ