Để đảm bảo Thượng Tiên có thể trải nghiệm Đại Thoại Tây Du một cách tốt nhất, Bần Tăng sẽ tiến hành bảo trì gộp sever

Thời gian bảo trì gộp sever:  9h00- 11h00 ngày 19/06/2019

 Phạm Vi:  Từ s41- s60

Danh sách các cụm gộp:

Cụm sever 41 (s41- s50)

Cụm sever 51 (s51- s60)

Ngoài ra cuộc chiến Tam Giới Tranh Bá cũng sẽ được bắt đầu với sự tranh đấu giữa các Cụm sever mới, cụ thể:

Cụm sever 41 (s41- s50) vs Cụm sever 51 (s51- s60)

QUY TẮC LIÊN KẾT MÁY CHỦ

1. Sau khi gộp sever, sever đăng nhập không thay đổi (Ví dụ: cùng 1 tài khoản đều có nhân vật ở S16 và S17 thì khi đăng nhập sẽ xuất hiện giao diện chọn nhân vật, sau khi chọn nhân vật xong sẽ tự động đăng nhập vào game ở sever chủ trực thuộc

2. Sau khi gộp sever, tên của Thượng Tiên sẽ không bị thay đổi

3. Quy tắc nạp thẻ không thay đổi. Thượng Tiên vẫn sẽ chọn đúng sever cũ của mình để tiến hành nạp

 

Bần Tăng kính bút!

Bạn cần hỗ trợ