1. Tích Lũy Nạp

Phạm vi: Tất cả sever

Thời gian: 25- 26/5/2019

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng

Ví dụ: Trong thời gian diễn ra sự kiện tổng nạp của người chơi đạt 60,000VNĐ sẽ nhận được quà của các mốc 20,000VNĐ và 50,000VNĐ

Quà sẽ được tổng kết và trao qua thư trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc event (không tính ngày lễ hoặc thứ 7, chủ nhật)

 

 

 

  1. Tích Lũy Tiêu Phí
  1. Tích Lũy Tiêu Phí NB

Phạm vi: Tất cả sever

Thời gian: 25- 26/5/2019

Quy Tắc: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thông qua các hoạt động tiêu phí NB trong game sẽ được hệ thống ghi nhận. Dựa trên mức tiêu phí được ghi nhận sẽ nhận phần quà tương ứng

Ví dụ: Tổng tiêu phí trong thời gian diễn ra sự kiện của người chơi là 11,000 NB sẽ nhận được quà ở mốc tiêu phí 10,000 NB

Phần quà sẽ được tổng kết và trao qua thư trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc event (không tính ngày lễ hoặc thứ 7, chủ nhật)

 

 

  1. Tích Lũy Tiêu Phí NB Khóa

Phạm vi: Tất cả sever

Thời gian: 25- 26/5/2019

Quy Tắc: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thông qua các hoạt động tiêu phí NB Khóa trong game sẽ được hệ thống ghi nhận. Dựa trên mức tiêu phí được ghi nhận sẽ nhận phần quà tương ứng

Ví dụ: Tổng tiêu phí trong thời gian diễn ra sự kiện của người chơi là 11,000 NB Khóa sẽ nhận được quà ở mốc tiêu phí 10,000 NB Khóa

Phần quà sẽ được tổng kết và trao qua thư trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc event (không tính ngày lễ hoặc thứ 7, chủ nhật)

Bạn cần hỗ trợ