1. Nguyên Bảo Đầy Trời

Phạm vi: Tất cả sever

Thời Gian: 31/5/2019

Nội dung: Cá mốc nạp dưới đây sẽ nhận được thưởng thêm NB

Ví dụ: trong thời gian diễn ra event, người chơi nạp 240,000 VNĐ sẽ nhận được quà thưởng 2,000 NB

Phần quà sẽ được tổng kết và trao qua thư trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc event (không tính ngày lễ hoặc thứ 7, chủ nhật)

Bạn cần hỗ trợ