1. X2 Mốc Nạp

Event Dành riêng cho sever mới

Thời gian: Event kéo dài trong vòng 3 ngày đầu mở sever

Quy Tắc: Trong vòng 3 ngày đầu mở sever, người chơi tiến hành nạp thẻ sẽ đạt mốc sẽ nhận quà thưởng gấp đôi số NB

Ví dụ: Tổng nạp trong 3 ngày của người chơi là 750.000 VNĐ sẽ nhận được phần quà ở mốc nạp  700,000 VNĐ

  1. Tài Phú Ngập Trời

Event Dành riêng cho sever mới

Thời gian: Event kéo dài trong vòng 3 ngày đầu mở sever

Quy Tắc: Trong vòng 3 ngày đầu mở sever, người chơi tiến hành nạp thẻ với tổng giá trị đạt các mốc nạp sau sẽ nhận được các phần quà tương ứng

Ví dụ: Tổng nạp trong 3 ngày của người chơi là 1.050.000 VNĐ sẽ nhận được phần quà ở mốc nạp 980,000 NVĐ

Phần quà sẽ được tổng kết và trao qua thư trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc event

  1. Tích Lũy Tiêu Phí
  1. Tích Lũy Tiêu Phí NB

Event Dành riêng cho sever mới

Thời gian: Event kéo dài trong vòng 3 ngày đầu mở sever

Quy Tắc: Trong vòng 3 ngày đầu mở sever, người chơi thông qua các hoạt động tiêu phí NB trong game sẽ được hệ thống ghi nhận. Dựa trên mức tiêu phí được ghi nhận sẽ nhận các phần quà tương ứng

Ví dụ: Tổng tiêu phí trong 3 ngày của người chơi là 11,000 NB sẽ nhận được quà ở mốc tiêu phí 10,000 NB

Phần quà sẽ được tổng kết và trao qua thư trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc event

  1. Tích Lũy Tiêu Phí NB Khóa

Event Dành riêng cho sever mới

Thời gian: Event kéo dài trong vòng 3 ngày đầu mở sever

Quy Tắc: Trong vòng 3 ngày đầu mở sever, người chơi thông qua các hoạt động tiêu phí NB khóa trong game sẽ được hệ thống ghi nhận. Dựa trên mức tiêu phí được ghi nhận sẽ nhận các phần quà tương ứng

Ví dụ: Tổng tiêu phí trong 3 ngày của người chơi là 16,000 NB Khóa sẽ nhận được quà ở mốc tiêu phí 12,000 NB Khóa

Phần quà sẽ được tổng kết và trao qua thư trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc event

  1. Đua Top Lực Chiến

Thời gian: 3 ngày tính từ ngày mở server

Quy tắc: TOP 3 lực chiến sever mới nhận ngay phần thưởng cực hấp dẫn. Người chơi phải báo danh về fanpage thông tin kèm hình ảnh chứng minh

TOP 1: Khiên-Phược Ma Ma Giới + Đá lv10 x3

TOP 2-3: Khiên-Phược Thiên Ma Giới + Đá lv10 x2

TOP 4-5: Khiên-Phược Địa Ma Giới+ Đá lv10 x1

Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong 7 ngày kể từ lúc báo danh về fanpage (không tính thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ)

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ