Giới Thiệu Hệ Thống Danh Hiệu Trong Game

 

 

 Thượng Tiên có thể thông qua hoàn thành những thành tựu đạt yêu cầu và nhận được nhiều Danh Hiệu khác nhau

 Danh Hiệu càng xịn thì chứng tỏ độ VIP của Thượng Tiên càng cao nhé!

 

 

 

 Hoặc có thể thông qua các sự kiện Đăng Nhập, Quà Cấp, Đua Top... để nhận những danh hiệu đặc biệt

 

 

Bần Tăng kính bút.

Bạn cần hỗ trợ