Giới Thiệu Hệ Thống Phó Bản Trong Game

 

Trong Đại Thoại Tây Du, các vị Thượng Tiên sẽ trải qua chuỗi nhiệm vụ và hoàn thành các Phó Bản để tìm kiếm các nguyên liệu và vật phẩm để có thể giúp ích trong quá trình phá Tam Giới

 

Phó Bản trong Đại Thoại Tây Du bao gồm Phó Bản ĐơnPhó Bản Liên Server

 

 Phó Bản Đơn

 

 

Phó Bản Tiến Cấp

 

 Vượt PB nhận thưởng: Exp, thú cưỡi đan, phụng hoàng phi vũ, thần binh vẫn thiết, pháp bảo đan và các loại linh động đan

 

 

 Tiêu diệt hết quái và Boss có thể vượt ải

 Mỗi ngày Thượng Tiên có thể chọn càn quét miễn phí 1 lần các ải đã vượt qua

 

 

Phó Bản Nội Dung

 

 Vượt PB nhận thưởng: NB khóa, đá cường hóa trang bị, trang bị nhân vật, các loại trang bị của thú cưỡi, thần binh, cánh, pháp bảo…

 

 

 Tiêu diệt hết quái và Boss có thể vượt ải

 Mỗi ngày Thượng Tiên có thể chọn càn quét miễn phí 1 lần các ải đã vượt qua

 

 

Phó Bản EXP

 

 Vượt PB nhận thưởng: Exp, NB

 

 

 Tiêu diệt hết quái có thể vượt ải

 Mỗi ngày Thượng Tiên có thể chọn càn quét miễn phí 1 lần các ải đã vượt qua

 

 

Phó Bản 81 Nạn

 

 Vượt PB nhận thưởng: Exp, thú cưỡi đan, phụng hoàng phi vũ, thần binh vẫn thiết, pháp bảo đan, các loại linh động đan, thức tỉnh đan và đặc biệt là Danh Hiệu

 

 

 Tiêu diệt Boss có thể vượt ải

 Mỗi ngày Thượng Tiên có thể chọn càn quét miễn phí 1 lần các ải đã vượt qua

 

 

Phó Bản VIP

 

 Có 4 loại PB Vip chỉ mở khi người chơi đạt được mốc Vip chỉ định

 Vượt PB nhận thưởng: Exp, đá cường hóa trang bị, NB, các loại linh động đan và sách kỹ năng bị động

 

 

 Tiêu diệt Boss có thể vượt ải

 Mỗi ngày Thượng Tiên phải chủ động vượt qua PB để nhận thưởng

 

 

Phó Bản Hóa Thần

 

 Vượt PB nhận thưởng: Hóa thần tinh phách, hóa thần linh vận

 

 

 Tiêu diệt hết quái và Boss có thể vượt ải

 Mỗi ngày Thượng Tiên có thể chọn càn quét miễn phí 1 lần các ải đã vượt qua

 

 

 Phó Bản Liên Server

 

 

 Mỗi Thượng Tiên có thể lập tổ đội tối đã 3 người trong cụm sever hoặc đơn độc vượt ải

 Mỗi ngày có tối đa 30 lần vượt PB
 Vượt PB nhận thưởng: exp, danh vọng, thú cưỡi đan, phụng hoàng phi vũ, thần binh vẫn thiết, pháp bảo đan, trang bị nhân vật, các loại trang bị thú cưỡi, cánh, thần binh, pháp bảo…

 

 

 Tiêu diệt Boss có thể hoàn thành PB

 Mỗi ngày Thượng Tiên phải chủ động vượt qua PB để nhận thưởng

 

 

Bần Tăng kính bút.

 

 

Bạn cần hỗ trợ