Thời Trang

 

 

 Người chơi có thể tùy ý thay đổi những bộ thời trang đã sở hữu để tạo nên ngoại hình độc đáo nhất

 Thời trang có chỉ số riêng biệt và cộng dồn thuộc tính cho nhân vật. Càng sở hữu nhiều càng mạnh mẽ
 

 

 Có thể nhận thời trang thông qua: chức năng Thiên Biến Vạn Hóa, event…

 

Thiên Biến Vạn Hóa

 

 

 

 Thông qua thu thập các trang bị yêu cầu để ghép thành những bộ thời trang lộng lẫy

 Người chơi có thể sử dụng những trang bị có phẩm chất và cấp độ cao hơn để thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm
 Mỗi món trang bị yêu cầu đều có hướng dẫn tìm kiếm
 
Bần Tăng kính bút.
 
 
Bạn cần hỗ trợ