Hai Hoạt Động Thương Phố trong Đại Thoại Tây DuChợ Shop

 

 SHOP

 

  Shop là nơi bán các vật phẩm thiết yếu được chia làm nhiều khu như: khu NB, khu NB khóa, khu Danh Vọng, khu Vinh Dự, khu Công Huân

 Thượng Tiên có thể sử dụng những loại tiền tệ khác nhau để mua những vật phẩm cần thiết

 

 

 

CHỢ

 

 Chợ là nơi mua bán các trang bị, vật phẩm không khóa giữa các người chơi với nhau

 Thượng Tiên có thể tùy ý đặt giá, mua bán
 Thuận mua vừa bán. Chẳng mấy thì giàu!
 

 

 

Bần Tăng kính bút.

 

Bạn cần hỗ trợ